منشور حقوقی مشتریان

 

“با مردم چنان رفتار کنید که دوست دارید با شما رفتار کنند.”

ما با ایمان به نظارت خالق یکتا بر اعمال و رفتارمان به ارائه خدمات می پردازیم و جلب رضایت مشتری را ،که سرمایه واقعی هر مجموعه ای است، وظیفه اصلی خود می دانیم.
در طول سال ها فعالیت در زمینه ارائه خدمات اینترنت پرسرعت، سعی بر آن بوده تا با سرلوحه قراردادن شعار “حق با مشتری است” رفتارمان را در همان ساختار بروز دهیم. مجموعه ما معتقد است باید شرایطی فراهم آورده شود تا مشتریان نیز بر این باور باشند که پاسدار حق و حقوقشان هستیم. این اصول عبارتند از:

منشور حقوقی یاقوت
مشتری حق دارد تا از نوع خدمات شرکت اطلاع داشته باشد.
مشتری حق دارد تا اطلاعات رایگان در مورد خدمات دریافتی اخذ نماید.
مشتری حق دارد تا از تغییر در نوع خدمات شرکت اطلاع یابد.
مشتری حق دارد هر زمانی که بخواهد اطلاعات لازم را در مورد خدمات دریافت نماید.
مشتری حق دارد به صورت شبانه روزی از ما پشتیبانی بگیرد.
مشتری حق دارد تا در مورد خدمات ما نظر خود را ابراز نماید.
مشتری حق دارد از ما انتقاد کند.
مشتری حق دارد از نوع خدمات و پشتیبانی ما شکایت کند.
مشتری حق دارد بر اساس نیاز و سلیقه خود، نوع سرویس را انتخاب نماید.
مشتری حق دارد تا از کارکنان گروه فناوری یاقوت انتظار برخورد مودبانه و متخصصانه داشته باشد.
مشتری حق دارد تا به صورت تعریف شده با مدیریت در تماس باشد.
مشتری حق دارد نسب به تاخیر در ارئه خدمات اعتراض نماید.